Policy

Det är ett krav i Provis Energi att allt arbete skall planeras och utföras så att säkerhets- och hälsofrågor beaktas på ett betryggande sätt. Detta ansvar åligger såväl våra chefer och medarbetare som våra underleverantörer. Vi arbetar med utgångspunkt från att allt arbete skall planeras och utföras på ett sätt som förhindrar att människor, utrustning och miljö kommer till skada.

Provis Energy ledningssystem är ett integrerat system som omfattar kvalitet, HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet) i alla faser av vårt arbete. Ledningssystemet är uppbyggt så att krav och riktlinjer i ISO- 9001, 9004 och 14001 är uppfyllda. HMS-arbetet är mycket centralt i utvecklingen av våra medarbetare.

Förebyggande arbete är grundläggande för att vi skall lyckas med HMS-arbetet i våra projekt. Arbetsberedning och Säker Jobb Analys (SJA) är verktyg som används för att kartlägga risker med hänsyn till HMS på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Genom att delta i SJA får alla kännedom om sina arbetsuppgifter och de risker de medför. För att ytterligare höja säkerheten så stöder Provis Energy aktivt våra medarbetare att skriva rapporter om oönskade händelser (ROH) för att uppmärksamma alla på potentiella risker på arbetsplatsen och vidta förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor.