Policy

Provis Energyllä kaikki työ tehdään – ja tulee tehdä – työturvallisuus ja terveys keskeisesti huomioiden. Tämä on sääntö meidän päälliköillemme, työntekijöillemme ja mahdollisesti käytettäville alihankkijoillemme. Työsuunnitelmamme ja toimintatapamme perustuvat siihen, että jo suunnitteluvaiheessa otamme huomioon niin ihmiset, ympäristön kuin laitteistot ja välineet liittyen projekteihimme.

Johtamisjärjestelmämme tukevat ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden (EHS; Environment, Health & Safety) integrointia liiketoimintaprosesseihimme. Järjestelmämme on rakennettu ja perustuu ISO standardien 9001, 9004 ja 14001 periaatteiden noudattamiseen.

Teemme ennaltaehkäisevää työtä noudattaaksemme EHS:n mukaista toimintatapaa. Työn analysointi ja työturvallisuuden analysointi (SJA; Safe Job Analysis) ovat käyttämiämme työkaluja, jotta havainnoimme ja hallitsemme mahdolliset riskit työskentelyssämme voimalaprojekteissa. Kun työntekijämme ovat osallisina SJA-prosesseissa niin he ovat tietoisia työhönsä liittyvistä riskeistä. Rohkaisemme työntekijöitämme havainnoimaan projektityössämme mahdollisia uusia riskejä ja raportoimaan ne (UER; Unwanted Event Report) ennen kuin sellainen mahdollisesti toteutuu.